PROJECTES INTERNACIONALS

Erasmus +    
logo FSE    

 

Cada grup d’alumnes tindrà assignat un tutor/a i tot l’equip docent col·laborarà amb ells.

El tutor/a del grup és el/la coordinador/a del procés educatiu, a la vegada que actua d’enllaç entre l’escola i la família.

Setmanalment hi ha una reunió dels tutors/es d’un mateix nivell amb el cap d’estudis corresponent i un representant del DO.

TUTORS/ES

1r ESO

A

Xim Doménech

B

Gemma Sanz 

C

Jaume Ferrer

D

Mª del Mar Porcell

E

Antònia Barceló

F

Aina Juan

UEECO

Marta Cardona

2n ESO

A

Mercedes de Miguel

B

Ernest Llohis

C

Maribel Pérez

D

Jordi Roma

E

Irene Cámara

PMAR

Verònica Tovar

3r ESO

A

Mercè Pagès

B

Amanda Calvo

C

Carlos Andreu

D

Trini Ortega

E

Rosa Albertí

PMAR

Oriol Jové

4t ESO

A

Apol·lònia Alou

B

Marisa Barceló

C

Sebastià Servera

D

Pere Reus

E

Xesca Gomila

F

Magdalena Alemany

PRAQ

 Alberto Ruiz

1r Batx

A

Marta Morro

B

Heidi Eyckmans

C

Pep Benítez

D

Roser Soler

E

Rosa Ruiz

2n Batx

A

Miguel Ángel Romero

B

Yolanda Bauzá

C

Ignasi Palmer

D

Isa Company

E

Guillem Mora

AFD21

A

Fernando Rangel

B

Adrià Vega

AFD 31

1r

Miquel A. Bennasar

2n

Fernando Loredo

La finalitat d’aquestes reunions és fer un seguiment de la coordinació i de la resolució de problemes que puguin sortir a nivell de tutoria.

×

Avís

Assign the component VirtueMart to a menu item