PROJECTES INTERNACIONALS

Erasmus +    
logo FSE    

 

Cada grup d’alumnes tindrà assignat un tutor/a i tot l’equip docent col·laborarà amb ells.

El tutor/a del grup és el/la coordinador/a del procés educatiu, a la vegada que actua d’enllaç entre l’escola i la família.

Setmanalment hi ha una reunió dels tutors/es d’un mateix nivell amb el cap d’estudis corresponent i un representant del DO.

TUTORS/ES

1r ESO

A

Jaume Ferrer

B

Gemma Sanz

C

Gabriela Seguí

D

Isabel Hidalgo

E

Xim Domènech

F

Aina Pérez

UEECO

Elena Guillen

2n ESO

A

Ernest Llohís

B

Maria Frisuelos

C

Jordi Roma

D

Aina Llompart

E

Xesca Sagrera

F

Jaume Tugores

Laura Cavero

G

3r ESO

A

Blanca Ochogavia

B

Mercè Pagès

C

Rosa Albertí

D

Amalia Chico

E

Kika Aguiló

F

Carlos Andreu

G (PMAR)

Oriol Jové

4t ESO

A

Apol·lònia Alou

B

Marisa Barceló

C

Sebastià Servera

D

Pere Reus

E

Xesca Gomila

F

Magdalena Alemany

G (PRAQ)

Jose Reverte

1r Batx

A

Marta Morro

B

Miguel A. Romero

C

Pep Benítez

D

Heidi Heykmans

E

Rosa Ruiz

2n Batx

A

Juan M. Caruncho

B

Guillem Mora

C

Yolanda Bauzà

D

Isa Company

E

Ignasi Palmer

AFD21

A

Luis Arce

B

Adrià Vega

AFD 31

1r

Miquel A. Bennasar

2n

Fernando Loredo

La finalitat d’aquestes reunions és fer un seguiment de la coordinació i de la resolució de problemes que puguin sortir a nivell de tutoria